Geert Willems

Geert Willems

dinsdag 8 november 2011

The proof of the pudding

The proof of the pudding is in the eating.
Dit  geldt ook voor kennismanagementimplementaties.
De tools en technieken die gebruikt worden zijn heel erg verspreid !
(zie ook de website: www.knowledge-management-development.com)
En ook de verscheidenheid aan kennis over kennismanagement wordt steeds groter.
Om klanten reeds een 'gevoel' te geven hoe men kan samenwerken zet ik op dit moment een sharepoint op (http://gswconsulting.sharepoint.com/Pages/default.aspx).
Omdat het niet alleen nodig is klanten te tonen dat je ervaring hebt met betreffende tools,
maar om ze zelf reeds een gevoel van die ervaring mee te geven.
Dit kan niet voor alle tools, maar toch in 80% van de gevallen, en wanneer goed georganiseerd kan men de klant het gevoel geven hoe het daardwerkelijk is om met bepaalde tools te werken, of via rollenspellen laten aanvoelen hoe het zou zijn om op een andere manier met kennis om te gaan!