Geert Willems

Geert Willems

vrijdag 17 februari 2012

Hoe een kennisinventaris opstellen en bijhouden: richtlijnen in 5 minuten

In een ideale wereld heeft een persoon die een bepaalde taak uitvoert alle volledige kennis alvorens hij deze taak uitvoert. Door allerhande technieken probeert men dit ook te doen.
Een volgende benadering kan daarvoor genomen worden: alles, maar dan ook alles, wat we doen kan in een proces gemodelleerd worden. Binnen een proces kunnen er ook verantwoordelijkheden benoemd worden: wie is verantwoordelijk voor wat ? Om deze verantwoordelijkheden praktisch te organiseren worden er in veel bedrijven 'rollen' geïntroduceerd. Iemand met een bepaalde rol heeft een bepaalde verantwoordelijkheid voor een aantal processen, waarvoor je een bepaalde kennis nodig hebt. Op deze manier kan je expliciet maken welke kennis je nodig hebt voor een bepaalde rol.
Zulk een systeem conceptueel up-to-date houden is daarbij niet zo moeilijk wanneer men de kennis die men daadwerkelijk heeft en nodig heeft in kaart houdt, en wanneer er verschillen zijn tussen wat men nodig heeft en wat men heeft bijwerkt.
Voor de hand liggend - maar zoals voor zoveel dingen - praktisch niet voor de hand liggend.
Onze ervaring leert dat het expliciet maken van deze cyclus, en de bewustwording van deze cyclus al een hele grote stap in de goede richting is...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten