Geert Willems

Geert Willems

vrijdag 26 april 2013

Innovatie en productiviteitsverhoging door kennismanagement


Innovatie en productiviteitsverhoging door kennismanagement
Innovatie en productiviteitsverhoging. Dat hebben onze bedrijven nodig. Het ‘hoe’ blijkt daarin niet altijd duidelijk. En toch. In het vakgebied van kennismanagement zijn 72 courante strategische doelstellingen beschreven: stel een vraag maar één maal in een organisatie, verminder inwerktijden, capteer en hergebruik kennis van personen die het bedrijf zullen verlaten zijn drie van deze doelstellingen. Als je alle 72 doelstellingen analyseert kom je uiteindelijk tot: innovatie en productiviteitsverhoging.
Onbekend terrein
Het is beangstigend dat een aantal innovatieve bedrijven de grondslagen van kennismanagement niet kennen.. Het is duidelijk dat de mogelijkheden van dit vakgebied nog niet goed doorgedrongen is. Daar zijn verscheidene redenen voor. Zo zijn er meer en meer IT en technical writing bedrijven hun oplossing verkopen als kennismanagementoplossing. En daar loopt het al op meerdere punten fout.
De mens is de kern
Ook in kennismanagement zijn er drie peilers: mensen, processen en technologie. Daarbij is de mens de belangrijkste peiler. We willen dat innovatieve kennis ontstaat in de hoofden van mensen, we willen dat kennis stroomt van mens tot mens. Bij kennisoverdracht via een technologisch medium is er steeds verlies van kennis. Kennis gaat verder dan wat we weten. In het vakgebied kennismanagement worden ook vaardigheden behandeld als een type kennis.
Processen zoals ze gebruikt zouden moeten worden
Naast de menselijke peiler, is er ook de peiler van de processen. Hierbij moeten processen op een ‘gezonde’ manier aangepakt worden. Ze mogen creativiteit niet fnuiken. Kwaliteitsmanagementsystemen creëren die gebaseerd zijn op kennismanagementprincipes, gedragen door de medewerkers, als dagelijkse manier van werken waarbij het certificaat bijzaak is en elke dag onverwacht geaudit mag worden is trouwens ook één van de mogelijke strategische doelstellingen. CoPs (Communities of Practices) zijn één van de killer applications in kennismanagement. Maar vele communicaties falen omdat men zich niet bewust is van de randvoorwaarden, en de levenscyclus die elke communitie doorgroeit. Hetzelfde geld voor veel initiatieven die door middel van virtuele teams innovatie willen bevorderen.
Kennismanagement los je niet op met alleen technologie
Technologie is de derde peiler, die de vorige peilers ondersteunt. Het gebeurt de vaak dat een foute technologie wordt binnengebracht of misbruikt in een poging om kennismanagement te doen.
Er wordt nagelaten een cultuuranalyse te doen wat nefaste gevolgen kan hebben en de technologische investering kan doen fnuiken. Een voorbeeld is een high-tech bedrijf dat gebaseerd op features een nieuw document management systeem introduceerde, maar daarbij geen rekening hield met de cultuur. De oplossing in dat geval was een nieuw document management systeem, met minder features, een lagere kost, maar wat vandaag de dag wel gebruikt wordt en zelfs als kern van een heel communicatiesysteem wordt gebruikt.
Kennis rond kennismanagement daarom heel belangrijk voor elk bedrijf: hoe kies je de juiste technologie, hoe verlopen mijn kennisstromen, hoe delen de mensen vandaag de dag kennis?
Er zijn tools beschikbaar die je op 10 minuten tijd kan pinpointen wat kennismanagement voor u als organisatie kan betekenen.  In een volgende stap is het zaak om te bepalen wat je eigen kennismaturiteit is, en de uiteindelijke nood. Om van daaruit praktische business cases te ontwikkelen.
ROK of Return On Knowledge is omstreden. Kan je ROK goed inschatten? Ook binnen Het Nieuwe Werken, één van de andere strategische doelstellingen binnen kennismanagement is er een strekking die duidt dat de voordelen zo duidelijk zijn maar moeilijk te duiden dat je voor Het Nieuwe Werken het voordeel niet moet berekenen.
Fout. Zowel in kennismanagement als Het Nieuwe Werken dien je het voordeel op voorhand in te schatten. In kennismanagement zijn een aantal cases makkelijk te berekenen: als je er in slaagt om de intwerktijd van een nieuwe medewerker met 30% te laten dalen en je kent de verwachtte instroom is de case snel gemaakt. Wat als elke vraag in mijn organisatie maar één maal gesteld wordt? Een andere aanpak is de risiscoanalyse: wat als je kennis niet deelt? Hoeveel kost het mijn organisatie dan?
Deze aanpak toont ook de evolutie in het vakgebied van kennismanagement: waar midden jaren 90 nauwelijks berekeningen werden gemaakt voor het invoeren van een kennismanagementimplementatie is dat vandaag de dag de regel. Zo kunnen organisaties met minimale kost en risico’s kennismanagementoplossingen implementeren.
Enkele voorbeelden: Door kennis van de kennisstroom kan je het documenteren van bijvoorbeeld SAP implementaties drastisch korter maken. Je zal het ‘capteren’ van de kennis en het ‘expiciet maken’ kunnen scheiden, en door middel van spraakherkenningstechnologie kan je de kost bijna halveren.  Wanneer kennis gecapteerd wordt in een knowledge capturing meeting, is de initiële opmerking dat dit tijd kost, maar we hebben zonder uitzondering, nog geen énkele capturing meeting meegemaakt waarin zaken naar boven kwamen waarbij onmiddellijk de kost veelvuldig werd teruggewonnen.
Kennismanagement als onderbouwing voor innovatie
Kennis dient te stromen van mens tot mens, al dan niet rechtstreeks. In de kennisstroom wordt kennis gecreëerd in 2 fasen: de combinatiefase, waarbij een persoon nieuwe kennis combineert met bestaande kennis en de socialisatiefase, waarbij verschillende personen rechtstreeks kennis uitwisselen en creëren. Vanuit het model van de kennisstroom kan gemakkelijk een set van tools en technieken afgeleid worden die innovatie stimuleren. Op dit moment hebben we 64 socialisatietechnieken en 48 combinatietechnieken gedetecteerd.
Welke kennis?
Kennis kan in kaart gebracht worden. De nood ligt aan de basis van de betrokken kennis. Maar een richtlijn kan zijn: als er over iets geen vragen gesteld worden, waarom zou je er dan kennis over capteren?
De oplossing
Door combinatie van de peilers in kennismanagement, de projectmatige aanpak, het gebruik maken van business cases en een kennisstroommodel kan voor elk van de strategische doelstellingen waarvoor kennismanagement gebruikt kan worden de beste oplossing geselecteerd worden gebruik makend van de 164 tools en technieken en 171 richtlijnen rond kennismanagement.
Kennismanagement als peiler voor het oplossen van de economische situatie
Kennismanagement is een bijna onontgonnen terrein waar nog veel bedrijven te weinig kennis hebben. Productiviteitsverhoging en innovatie: hoe? Start met kennismanagement.
© 26 april 2013 - Geert Willems – GSWconsulting – www.gswconsulting.orgwww.kmuniversity4all.com